::Chitralada School::

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนจิตรลดา


โรงเรียนจิตรลดามีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้