::Chitralada School::

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของโรงเรียนจิตรลดาโรงเรียนจิตรลดา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้