::Chitralada School::

รับสมัครครูคหกรรม จำนวน 1 อัตรา ด่วน!


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรม เปิดรับสมัครครูคหกรรม จำนวน 1 อัตรา สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. จบสาขาศิลปประดิษฐ์
3. มีความสามารถในการจัดดอกไม้ พานพุ่ม มาลัย เครื่องแขวน และการแกะสลัก
4. หากมีประสบการณ์การสอนและใบประกอบวิชาชีพครู จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อสอบถาม : 02-280-4830-1 ต่อ 1210 ฝ่ายบุคลากร หรือ มาติดต่อสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนจิตรลดา
no attach file