::Chitralada School::

รับสมัครครูภาษาอังกฤษ ด่วน!


โรงเรียนจิตรลดาเปิโรับสมัครครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี จบการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ หรือ อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
4. มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
5. หากมีประสบการณร์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
no attach file