Responsive Image Gallery
เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน ชั้น ม.2 ได้รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad 2018 (HKIMO 2018) Heat Round - Bangkok และได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad 2018 (HKIMO 2018) Final Round ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน ที่ Hong Kong