Responsive Image Gallery
นักเรียนชั้นม.5สายวิชาภาษาญี่ปุ่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันงาน “ชม ชิม ช๊อป เชพ”Character Bento Contest ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันเสาร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2561