Responsive Image Gallery
ด.ช.ณภัทร ธรรมาธิคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัล FAIR PLAY AWARD รางวัลสำหรับผู้เล่นที่มีสปิริต โดยมีเพียง 1 รางวัลจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ในการแข่งขัน JORDAN JUNIOR & CADET OPEN ITTF JUNIOR CIRCUIT ระหว่างวันที่ 25 -29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน