Responsive Image Gallery

นายเพิ่มพัชร บำรุงสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
จัดโดยศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และร่วมเป็นกำลังใจในการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) ต่อไป