Responsive Image Gallery

นายภูมิพิสุทธิ์ และนายธีรชัย

นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา