Responsive Image Gallery

กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560สืบเนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นั้น ทำให้ได้เทียนพรรษาเพื่อเตรียมถวายแด่พระสงฆ์ และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนจิตรลดาจึงได้จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มาทำพิธีและรับเทียนพรรษา