Responsive Image Gallery

พิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจิตรลดาจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณสนามบาสเกตบอลระดับประถมศึกษา โดย ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี