Responsive Image Gallery

ชนะเลิศการแข่งขันแชร์บอลทีมนักกีฬาแชร์บอลโรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแชร์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการ ลูกช้างคัพ 2560 จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560