Responsive Image Gallery

โรงเรียนวัดอัมพวันร่วมกิจกรรมแดนดึกดำบรรพ์นักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวัน ได้ร่วมกิจกรรมแดนดึกดำบรรพ์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนจิตรลดา