Responsive Image Gallery

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนจิตรลดาเข้าร่วมงานฉลองวันตรุษจีน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนจิตรลดา นำโดยท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา อ.รัตนา วิชญาณรัตน์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อ (ฝ่ายไทย) อ.จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (สายวิชาชีพ) และครูสายวิชาภาษาจีน จำนวน 12 คน เข้าร่วมงานฉลองวันตรุษจีน ณ โรงแรมแชงกรีลา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย