Responsive Image Gallery

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนจิตรลดาจัดกิจกรรมพิธีไหว้เจ้า วันตรุษจีนวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนจิตรลดาจัดกิจกรรมพิธีไหว้เจ้า วันตรุษจีน โดยมีท่านผู้หญิงดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่คนแรก ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา อ.รัตนา วิชญาณรัตน์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อ (ฝ่ายไทย) รวมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเข้าร่วมในงานด้วย