Responsive Image Gallery

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนจิตรลดาพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาภาษาจีนไปศึกษาวัฒนธรรมอาหารจีนวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนจิตรลดา นำโดย อ.รัตนา วิชญาณรัตน์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อ (ฝ่ายไทย) พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาภาษาจีน จำนวน 26 คน ไปศึกษาวัฒนธรรมอาหารจีนที่ภัตตาคารปักกิ่ง ถนนสุทธิสาร