Responsive Image Gallery

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนจิตรลดาเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 อ.รัตนา วิชญาณรัตน์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อ (ฝ่ายไทย) นำคณะครูอาสาสมัครชาวจีนเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณหลานสู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ