Responsive Image Gallery

มอบเหรียญคณิตคิดเป็นทีม เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ครู ชฎามาศ นพสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมคณิตคิดเป็นทีม