Responsive Image Gallery

S&P School Tour 2019วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท S&P จัดกิจกรรม School Tour 2019 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องจิตอาสา เพื่อให้รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยมีกิจกรรมร่วมสนุกกับตัวละคร Cartoon Animation ตอน “องครักษ์พิทักษ์ทะเล” และร่วมกันแต่งหน้าเค้ก โดยจัดกิจกรรมบริเวณห้องโถงระดับประถมศึกษาและห้องอาหาร