Responsive Image Gallery

เข้าเฝ้าถวายพระพรผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ยุวดี​ นา​คะ​ผดุง​รัตน์​ นำคณะครูเข้าเฝ้าถวายพระพร​ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ เนื่องในโอกาสวันคล้าย​วันประสูติ​ ในวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 11​กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ ศาลาดุสิตาลัย