Responsive Image Gallery

ตามรอยสุนทรภู่ เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ได้จัดงาน “ตามรอยสุนทรภู่” โดยตัวแทนนักเรียนได้อ่านประวัติสุนทรภู่บทสดุดีสุนทรภู่ และนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถามประวัติและผลงานสุนทรภู่ พร้อมกับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกิจกรรมการประกวดระบายสีตัวละครในวรรณคดีระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และการแข่งขันการคัดลายมือ


<----ดูรูปเพิ่มเติม