Responsive Image Gallery

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู ในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนจิตรลดา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาผกาภิรมย์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ประธานในพิธี ได้เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล และ ได้มอบเข็มแก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562 อีกด้วย


<----ดูรูปเพิ่มเติม