Responsive Image Gallery

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ด.ช. เจมส์ ไมเคิล แกมพ์เพอร์ ชั้น ม.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 30 กันยายน 2561 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร