Responsive Image Gallery

คณาจารย์โรงเรียนจิตรลดา วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดลคณาจารย์โรงเรียนจิตรลดา วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2560
วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยหน่วยงานต่างๆ จะจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ได้ทรงดำเนินพระจริยวัตรอันงดงามแก่วงการการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย เป็นผู้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล ทหารเรือ การประมง และการสังคมสงเคราะห์ จนมีความเจริญก้าวหน้าดังเช่นปัจจุบัน