Responsive Image Gallery

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษาในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 นักเรียนระดับประถมได้เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 เด็กหญิงภาณินี ขันมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ได้รับรางวัลผ่านชมเชย สอบได้อันดับที่ 50 ได้รับคะแนน 63 คะแนน และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กชายไกรวิน เกษร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ สอบได้อันดับที่ 69 ได้คะแนน 49 คะแนน