Responsive Image Gallery

กิจกรรมพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2560งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมพี่พบน้อง ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยหม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ศิษย์เก่ารุ่น 10 ได้มาเล่าประสบการณ์ในรั้วโรงเรียนจิตรลดาและชีวิตการทำงาน รวมทั้งศิษย์เก่ารุ่น 47 มาแนะนำแนวทางการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแก่นักเรียนปัจจุบัน