Responsive Image Gallery

ค่ายการงานอาชีพ ป.3ในวันอังคาร ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมค่ายการงานอาชีพ เรื่อง ความรู้ คู่ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำความรู้ในชั้นเรียนมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมและได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม เช่น ฐานหน้าบ้านน่ามอง ฐานแข่งขันซักผ้าตากผ้า ฐานพับผ้าน่าใช้-แขวนผ้าน่าดู ฐานรักษ์ต้นไม้ ฐานกระเป๋ามหาสมบัติ เป็นต้น