Responsive Image Gallery

โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมจีน ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนจิตรลดา ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปะ China Academy of Art เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดอบรมการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมจีน ให้แก่คณะครูและนักเรียน ทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยศิลปะ China Academy of Art ได้ส่ง Mr. Luan Tikun ครูสอนศิลปะชื่อดังมาเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 17 วัน