Responsive Image Gallery

การแข่งขันคัดพู่กันจีน ในวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนจิตรลดาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดการคัดลายมือภาษาจีน ในหัวข้อ “บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน ปีการศึกษา 2560” จัดโดยห้องเรียนข่งจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในการประกวดครั้งนี้มีนักเรียนได้รับรางวัล ได้แก่ เด็กชาย วิคเตอร์ รูฟโฟโล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพู่กันจีน ระดับประถมศึกษา , เด็กหญิง รวิภา กุลจรรยาภิวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท พู่กันจีน ระดับประถมศึกษา และเด็กชาย แพททริค รูฟโฟโล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษา