Responsive Image Gallery

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของทั้งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาฝึกสอน เพื่อใช้ทั้งความรู้และทักษะที่นักเรียนมีในการตอบปัญหาและเล่นเกมวิทยาศาสตร์ได้ทั้ง 3 ระดับ ณ ลานข้างตึกเรียนมัธยม ตั้งแต่ 8.00-15.30น.