Responsive Image Gallery

CanSat Thailand 2017วันที่ 28-30 กรกฎาคม นักเรียนชมรมดาราศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างดาวเทียมกระป๋องในโครงการ "CanSat Thailand 2017" เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างดาวเทียมกระป๋องแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทำภารกิจที่ประเทศอินเดีย