Responsive Image Gallery

ศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะฝ่ายบริหารและหน่วยงาน การศึกษาพิเศษ (สศน.) โรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการการศึกษาพิเศษ (พ.2) ณ ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา