Responsive Image Gallery

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ครูระดับอนุบาลจำนวน 24 คนเข้าอบรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีครูบังอร จันทร์แสงสุก ครูระดับอนุบาลเป็นวิทยากร โดยอบรมการทำดอกพุด และดอกลิลลี่ ซึ่งมีอุปกรณ์จัดเตรียมไว้สำหรับครูเพื่อให้สามารถทำเพิ่มได้ในเวลาว่างหลังการอบรมวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ครูระดับอนุบาลจำนวน 24 คนเข้าอบรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีครูบังอร จันทร์แสงสุก ครูระดับอนุบาลเป็นวิทยากร โดยอบรมการทำดอกพุด และดอกลิลลี่ ซึ่งมีอุปกรณ์จัดเตรียมไว้สำหรับครูเพื่อให้สามารถทำเพิ่มได้ในเวลาว่างหลังการอบรม