ตรวจสอบแผนการเรียน

     
   เลขประจำตัวนักเรียน(4 หลัก)   (ตัวอย่าง 9999)
  เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
   *** นักเรียนคนใดที่ไม่สามารถตรวจสอบแผนการเรียนได้ กรุณาติดต่อ อ.กงจักร 086-7134100 นะครับ