ผู้จัดการและผู้อำนวยการ   
ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
Yuvadee Nakapadungrat, Ph.D.
  
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
กิจกรรมของโรงเรียน>>ดูทั้งหมด
CD-Gallery

ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ครั้งที่ 5 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ครั้งที่ 5 ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว​ อบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ (AED) อบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ (AED) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจิตรลดา-เหมียนหยาง ครั้งที่ 7 ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจิตรลดา-เหมียนหยาง ครั้งที่ 7 ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

CD-Activity

ข่าวสารประชาสัมพันธ์>>ดูทั้งหมด
::Chitralada School::
จิตรลดา Chanel>>ดูทั้งหมด

คนเก่งจิตรลดา>>ดูทั้งหมด
CD-Genius
เพิ่มความรู้ ภูมิปัญญาครู>>ดูทั้งหมด
CD-Genius