ผู้จัดการและผู้อำนวยการ   
ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
Yuvadee Nakapadungrat, Ph.D.
  
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
กิจกรรมของโรงเรียน>>ดูทั้งหมด
CD-Gallery

ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านดนตรีนาฏศิลป์ไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ปีที่5 กิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านดนตรีนาฏศิลป์ไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ปีที่5 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์​ อัครราชกุมารี ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์​ อัครราชกุมารี ศึกษาดูงานที่กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงานที่กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ครั้งที่ 23 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ครั้งที่ 23 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ครั้งที่ 23 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ครั้งที่ 23 กิจกรรมค่ายศิลปะ กิจกรรมค่ายศิลปะ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอ​ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอ​ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ กิจกรรมชมภาพยนตร์จีน กิจกรรมชมภาพยนตร์จีน โครงการ Sakura Science Plan 2018 โครงการ Sakura Science Plan 2018 กิจกรรมชมวัดฟังธรรม กิจกรรมชมวัดฟังธรรม งานชุมนุมลูกเสือสำรอง (CUB CAN) งานชุมนุมลูกเสือสำรอง (CUB CAN) คณะครูโรงเรียนจิตรลดาเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา คณะครูโรงเรียนจิตรลดาเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กีฬาประเพณีสาธิตจุฬา - จิตรลดา ครั้งที่ 43 กีฬาประเพณีสาธิตจุฬา - จิตรลดา ครั้งที่ 43 กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล กิจกรรมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจกรรมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจิตรลดาเข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจิตรลดาเข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม

CD-Activity

ข่าวสารประชาสัมพันธ์>>ดูทั้งหมด
::Chitralada School::
จิตรลดา Chanel>>ดูทั้งหมด

คนเก่งจิตรลดา>>ดูทั้งหมด
CD-Genius
เพิ่มความรู้ ภูมิปัญญาครู>>ดูทั้งหมด
CD-Genius